Kim Meijer

Belang van het kind

De scheiding van de ouders is voor kinderen een plotselinge en ingrijpende verandering in hun leven. De scheiding zal voor tenminste één van de ouders een verhuizing betekenen, soms binnen Nederland en soms een verhuizing naar het buitenland. Soms wenst de ene ouder de verhuizing van de andere ouder met de kinderen tegen te houden. De scheiding roept bij de kinderen dan ook uiteenlopende gevoelens op: verdriet, schuldgevoelens, frustratie, gedragsproblemen, dubbele loyaliteitsgevoelens, angst voor de onbekende situatie bij verhuizing in Nederland of naar het buitenland en soms ook boosheid naar de ouders toe. Goede begeleiding van de kinderen én hun ouders is belangrijk.

Kinderen hebben veelal vragen. Als uw kind vragen heeft over de echtscheiding of zijn/haar wensen kenbaar wil maken over het op te stellen (internationale) ouderschapsplan aan Kim-Meijer, dan kan uw kind langskomen om te komen praten. Deze mogelijkheid is er ook voor jongere kinderen onder de 12 jaar. Een gesprek kan per e-mail worden aangevraagd en kan meestal op korte termijn worden ingepland. Kim-Meijer kan de kinderen en de ouders ook (wereldwijd) doorverwijzen naar professionals die borg staan voor kwaliteit, indien er behoefte bestaat aan professionele kinderbegeleiding en ouderschapsbegeleiding voorafgaande aan, gedurende of na de scheiding.

  • T+31 (0)70 - 82 00 305
  • F+31 (0)20 - 75 08 951
  • Eejkimmeijer@protonmail.com
  • Ekimmeijer@kim-meijer.com
  • Iwww.kim-meijer.com
  • Bezuidenhoutseweg 123
  • 2594 AE's-Gravenhage